ESDENT
Wszystkie elementy, które mogą być łatwo zdjęte z unitu stomatologicznego do dezynfekcji.

Dowiedz się, jak poprawnie czyścić i dezynfekować unit XO, zwiększyć bezpieczeństwo swoich zabiegów i przygotować unit do dłuższego przestoju.

Ochrona przed zakażeniami to niezbędna codzienna procedura w gabinecie stomatologicznym. Wydajność czyszczenia zwiększa się, dzięki łatwo dostępnym komponentom unitu oraz zautomatyzowanym procedurom. Co więcej, elementy, które podlegają intensywnemu czyszczeniu muszą być wytrzymałe i zachowywać swoją sprawność przez wiele lat wymagającego użytkowania.

Koncepcja kontroli infekcji XO CARE jest prosta, lecz wydajna: redukujemy liczbę elementów, których musi dotykać operator do minimum. Elementy, które wciąż muszą wchodzić w bezpośredni kontakt z dłońmi muszą być proste w demontażu, czyszczeniu, dezynfekcji oraz sterylizacji w autoklawie.

Kontrola infekcji jest związana nie tylko z codziennymi procedurami, ale również z długoterminowym utrzymaniem czystości układu wodnego unitu przy np. dłuższych przestojach w pracy.

Rozumiemy, że zarządzanie procedurami czyszczenia związanymi z wyposażeniem stomatologicznym nie powinno być czasochłonnym procesem. Dlatego opracowane przez nas rozwiązania umożliwiają szybkie czyszczenie i automatyzację wielu ręcznych procedur ochrony przed infekcjami. W ten sposób zapewniamy ci wysoką wydajność i maksymalizujemy czas, jaki spędzasz na leczeniu pacjentów. Możesz być pewny, że wszystko jest tak czyste, jak powinno.

Obsługa bez użycia rąk

Unity stomatologiczne XO 4 i XO FLEX są obsługiwane wyłącznie za pomocą stóp. W trakcie zabiegu lekarz nie musi używać rąk, by zmieniać ustawienia instrumentów lub kontrolować pozycję fotela, itp. To znacznie zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażeń.

 Stomatolog pracujący na godzinie 12 z leżącym pacjentem.

Antybakteryjna powłoka na unicie

Antybakteryjna farba na elementach metalowych zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów na powierzchni unitu. Antybakteryjne właściwości uzyskano poprzez dodanie jonów srebra do struktury farby, które aktywują się, dzięki wilgotności powietrza.

Farba skutecznie zapobiega rozwojowi mikrobakterii poprzez:

 • blokowanie pierwotnego metabolizmu komórek
 • zatrzymanie oddychania komórkowego
 • powstrzymanie podziału komórek

Schemat pokazujący strukturę farby antybakteryjnej.

Gładkie, metalowe powierzchnie

Unity XO posiadają gładkie i łatwe w czyszczeniu powierzchnie.

Osłony unitu wykonane są z aluminium, które zapewnia długotrwałe zachowanie koloru i gładkości powierzchni, mimo lat rygorystycznego czyszczenia.

Powierzchnie unitu wokół spluwaczki.

Wszystko czego dotykasz jest łatwe w czyszczeniu i sterylizacji w autoklawie

Wszystkie instrumenty oraz elementy, które wchodzą w bezpośredni kontakt z dłońmi lekarza mogą być czyszczone w termodezynfektorze i/lub sterylizowane w autoklawie.

Większość elementów gumowych może być czyszczona w termodezynfektorze w temperaturze 90⁰C oraz poddawana sterylizacji w autoklawie w temperaturze maksymalnie 134⁰C.

Elementy miski spluwaczki, jej mocowanie, filtry ssące i zawieszenie instrumentów mogą być czyszczone w termodezynfektorze w temperaturze 90⁰C.

Wszystkie elementy, które mogą być łatwo zdjęte z unitu stomatologicznego do dezynfekcji.

Jakość wody w unicie stomatologicznym

Na ogół przyłącza wody unitu stomatologicznego mogą być siedliskiem mikroorganizmów takich jak bakterie, grzyby i pierwotniaki, powodując powstawanie biofilmu1-4. Regularna dezynfekcja przyłączy wody zapobiega rozwojowi tych mikroorganizmów i powstawania biofilmu.

XO Water Disinfection stale oczyszcza układ wody unitu, wprowadzając niewielką ilość wody utlenionej do wody zabiegowej.

Co więcej, system oferuje codzienne 2-stopniowe (tzw. nocne) i jednostopniowe (intensywne) procedury czyszczenia rur wodnych. W trakcie codziennej procedury układ jest całkowicie osuszany w nocy, a następnie dezynfekowany nad ranem. Przeprowadzanie intensywnej procedury zalecane jest po długim okresie nieużytkowania unitu.

Badania potwierdzają zdolność XO Water Disinfection do utrzymania wysokiej jakości wody podczas użytkowania unitów XO.

Kieszeń serwisowa z płytem XO Water Clean oraz instrumenty umieszczone w adapterze na misce spluwaczki.

XO Suction Disinfection

Rozpoczęcie automatycznego procesu dezynfekcji ssaków trwa mniej niż minutę. W trakcie trwania procesu przewody ssaka są przepłukiwane środkiem dezynfekcyjnym, a następnie całkowicie osuszane. Ten sam system umożliwia również automatyczne przepłukiwanie układu wodnego unitu wodą, które jest wymagane na przykład po zabiegach chirurgicznych.

Kieszenie serwisowe unitu stomatologicznego z płynem do dezynfekcji ssaków i z ssakami podłączonymi do systemu automatycznej dezynfekcji.

Higiena filtrów ssaka i ślinociągu

Filtry ssaków unitów XO można łatwo zdezynfekować bez dotykania samego filtra. Wystarczy wcisnąć przycisk, aby wysunąć filtr ssaka. Umożliwia to dezynfekcję sitka przed przystąpieniem do czyszczenia.

Dłoń przyciskająca przycisk wysuwania filtra ssaków.

Automatyczny przedmuch

Kiedy rotacja turbiny zatrzymuje się, łopaty wirnika nadal się kręcą i tworzą próżnię, która może zassać płyny z ust pacjenta do turbiny. Aby temu zapobiec unit XO wydmuchuje niewielką ilość powietrza po zatrzymaniu turbiny. 

Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy wykorzystywany jest mikrosilnik z wodą. Kiedy obrót instrumentu ustaje, zawór wody jest również natychmiastowo zamykany. Woda, która nadal płynie, powoduje powstanie próżni. Kiedy woda wytraci swoją siłę bezwładności, ciśnienie próżni zasysa ją z powrotem wraz z płynami z ust pacjenta. Automatyczny, mocny przedmuch w unitach XO wydmuchuje całą pozostałą wodę i zapobiega wciąganiu płynów do instrumentu. 

Dłoń w rękawiczce trzymająca mikrosilnik z kątnicą stomatologiczną.

Procedury czyszczenia i dezynfekcji unitów XO oraz tapicerki XO Comfort

W poniższych samouczkach poznasz codzienne rutyny prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji części unitu, aby kontrolować ryzyko infekcji.

Tapicerka na fotelu XO FLEX dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta i jest pokryta przyjemnym dla skóry materiałem XO Comofort - dowiedz się, jak poprawnie ją pielęgnować:

Przygotowanie unitu XO do dłuższego przestoju

W przypadku dłuższych przestojów gabinetu, oprócz codziennych procedur utrzymania czystości unitu XO, zalecamy zastosowanie poniższych procedur.

Unity nie wyposażone w system XO Water Disinfection (dawniej zwany XO Water Clean – biała butelka)

Przed postojem:

 • Odkręć wszystkie instrumenty z rękawów (wypłynie z nich woda) i nasmaruj je.
 • Odczep rękawy (tak samo wypłynie z nich woda).
 • Zakręć zawór doprowadzający wodę do unitu.
 • Jeśli unit jest wyposażony w system XO Suction Disinfection, zdejmij dużą obudowę unitu (od strony bez fotela) i na zakręconej wodzie opróżnij ssakiem wodę z białego kubka.
 • Przepłucz ssaki wodą przez 5 minut i przeprowadź dezynfekcję ssaków, a następnie uruchom ssak i ślinociąg na sucho przez 20 minut, aby wysuszyć przewody ssące i pompę.
 • Jeśli przestój będzie trwał dłużej niż 1-2 tygodnie, zalecamy uruchamianie pompy na sucho 1 raz w tygodniu: włącz unit oraz pompę i aktywuj ssak i ślinociąg na 15 minut.

Przed przystąpieniem do pracy po przerwie:

 • Jeśli unit był nieużywany przez 4 tygodnie, wymień kartridż filtra wody XO Water Softner (jeśli jest w niego wyposażony).
 • Zamontuj rękawy.
 • Odkręć zawory doprowadzające wodę do unitu.
 • Przeprowadź trzykrotnie procedurę płukania instrumentów wodą: 1) Umieść wszystkie instrumenty w adapterze lub nad zbiornikiem na wodę, tak aby wszystkie pejcze były wychylone do przodu. 2) Aktywuj przepłukiwanie końcówek przesuwając joystick na sterowniku nożnym na północ (do góry). 3) Proces trwa około 3 minut i po jego zakończeniu należy odłożyć instrumenty na konsolę.
 • Trzykrotnie napełnij kubek z wodą.
 • Załóż nasmarowane instrumenty (naolejone turbiny, kątnice, nasmarowane oringi mikrosilników).
 • Ponownie przeprowadź procedurę płukania instrumentów.

Unity wyposażone w system XO Water Disinfection.

Przed postojem:

 • Odkręć wszystkie instrumenty z rękawów (wypłynie z nich woda) i nasmaruj je.
 • Przepłucz ssaki wodą przez 5 minut i przeprowadź dezynfekcję ssaków, a następnie uruchom ssak i ślinociąg na sucho przez 20 minut, aby wysuszyć przewody ssące i pompę.
 • Aktywuj dwustopniową (nocną) procedurę dezynfekcji układu wodnego unitu (szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi XO FLEX).
 • Zakręć zawór doprowadzający wodę do unitu.
 • Jeśli przestój będzie trwał dłużej niż 1-2 tygodnie, zalecamy uruchamianie pompy na sucho 1 raz w tygodniu: włącz unit, pompę oraz kompresor, poczekaj na zakończenie 2-stopniowej (nocnej) procedury dezynfekcji układu wodnego i aktywuj ssak i ślinociąg na 15 minut; ponownie rozpocznij 2-stopniową procedurę (nocną) dezynfekcji układu wodnego.

Przed przystąpieniem do pracy po przerwie:

 • Jeśli unit był nieużywany przez 4 tygodnie, wymień kartridż filtra wody XO Water Softner (jeśli jest w niego wyposażony).
 • Odkręć zawory doprowadzające wodę do unitu. 
 • Włącz unit – rozpocznie się drugi krok dwustopniowej (nocnej) procedury dezynfekcji układu wodnego.
 • Przeprowadź trzykrotnie jednostopniową (intensywną) procedurę dezynfekcji układu wodnego (szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi XO FLEX).
 • Trzykrotnie napełnij kubek z wodą.

Środki do czyszczenia i dezynfekcji

Butelki ze środkami do czyszczenia i dezynfekcji unitów stomatologicznych

 • XO INTENSIVE DISINFECTION (AP-831): Wydajna i szybka dezynfekcja niewrażliwych części unitu.
 • XO GENTLE DISINFECTION (AP-832): Dezynfekcja wszystkich powierzchni unitu.
 • XO FABRIC MAKE UP (AP-833): Pielęgnacja i czyszczenie.
 • XO WATER DISINFECTION CARTRIDGE (AO-980): Ochrona układu wodnego unitu.
 • XO SUCTION DISINFECTION CARTRIDGE (AN-354): Dezynfekcja i czyszczenie systemu ssącego unitu.

1 Walker JT, Bradshaw DJ, Bennett AM, Fulford MR, Martin MV, Marsh PD. Microbial biofilm formation and contamination of dental-unit water systems in general dental practice. Appl Environ Microbiol 2000;66:3363-7.

2 Schulze-Robbecke R, Feldmann C, Fischeder R, Janning B, Exner M, Wahl G. Dental units: an environmental study of sources of potentially pathogenic mycobacteria. Tuber Lung Dis 1995;76:318-23.

3 Barbeau J, Tanguay R, Faucher E, et al. Multiparametric analysis of waterline contamination in dental units. Appl Environ Microbiol 1996;62:3954-9.

4 Atlas RM, Williams JF, Huntington MK. Legionella contamination of dental-unit waters. Appl Environ Microbiol 1995;61:1208-13.

Źródło: xo-care.com i opracowanie własne. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Udostępnij na:

Skontaktuj się z nami